Биомасса

Во время производственных процессов на нашем предприятии создаются побочные продукты, которые имеют широкий спектр применения как в промышленности, так и в быту. Эти продукты в 100% натуральные и производятся только из древесины, не загрязненной вредными веществами (например, красками или лаками). Поэтому, они могут быть использованы в качестве источника энергии, необходимой человеку. В нашем предложении вы найдете биомассу в виде опилок, щепы и коры.

Zrębka

Zrębka

Oferowanym przez nas produktem ubocznym przecierania drewna jest również zrębka, która powstaje w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. Jest to rozdrobnione drewno o wymiarach oscylujących od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Zrębka posiada bardzo dobre właściwości cieplne i jako naturalne paliwo może służyć do wytwarzania energii cieplnej w elektrowniach lub jako opał w kotłach na biomasę. Zrębka stanowi również surowiec do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych, i celulozy.

Trocina

Trocina

Jest to naturalny produkt uboczny powstały podczas obróbki drewna. Trociny wykorzystywane są jako opał lub materiał nadający się do dalszej obróbki w przemyśle. Ich właściwości pozwalają na dalszą produkcję peletu, brykietu, wsporników paletowych, płyt pilśniowych itp.