INFORMACJE O PROJEKCIE

W 2015 r. roku firma DREWPOL SP. Z O.O. S.K. realizowała projekt pt. „ZNACZĄCY WZROST KONKURENCYJNOŚCI DREWPOL POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNYCH WYROBÓW DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII DREWPAL” w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-13-0041-1893-15.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP (średnie przedsiębiorstwa).

W wyniku realizacji projektu nastąpiło rozwinięcie oferty - DREWPOL sp. z o.o. sp. k. oferuje Klientom innowacyjne produkty wytworzone dzięki zastosowaniu autorskiej technologii „DREWPAL”. Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą.