INFORMACE O PROJEKTU

V roce 2015 společnost DREWPOL SP. Z O.O. SP. K. realizovala projekt s názvem „VÝZNAMNÝ NÁRŮST KONKURENCESCHOPNOSTI DREWPOL UVEDENÍM INOVATIVNÍCH VÝROBKŮ DO NABÍDKY DÍKY POUŽITÍ TECHNOLOGIE DREWPAL“ na základě Smlouvy o finanční podpoře č. MRPO.02.01.01-12-13-0041-1893-15.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Malopolského vojvodství na léta 2007-2013, prioritní osa II: Ekonomika regionálních šancí, Oblast podpory 2.1: Rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podniků, Schéma A: Přímá podpora investic do MSP (středně velké podniky).

Výsledkem realizace projektu bylo rozšíření nabídky – DREWPOL Sp. z o.o. Sp. K. nabízí zákazníkům inovativní produkty vyrobené díky použití autorské technologie „DREWPAL“. Neváhejte a seznamte se s naší novou nabídkou.