Kontakt

Drewpol Suwaj Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 235, 34-240 Jordanów

Obsluha ve 4 jaz. (angličtina, němčina, italština a polština)

Regon: 356474819 | NIP: 5521534818 | KRS: 0001008476 | BDO: 000133405

Kontaktní formulář

Sdělení osobních údajů a vyjádření souhlasu výše je dobrovolné. Správcem Vašich osobních údajů je Drewpol se sídlem v Krakově. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytování odpovědí na Vaše otázky a žádosti uvedené na kontaktním formuláři. Sdělení Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, abyste mohli obdržet od správce odpověď. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), což znamená, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem správce je komunikace s návštěvníky internetových stránek. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k poskytnutí odpovědi na Vaše otázky a žádosti. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i po této době, a to do chvíle uplynutí promlčecích lhůt případných nároků. Máte právo nahlédnout do obsahu Vašich osobních údajů, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a také právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů správcem došlo k porušení předpisů týkajících se zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.