Posunout dolů

mouse
Banner background Banner background Banner background Banner background

Výrobce palet

Spokojenost našich zákazníků je naším hlavním posláním. Díky tomu se můžeme pochlubit dlouhým seznamem firem, které zásobujeme paletami již mnoho let.
Působíme na území Malopolského vojvodství, celého Polska i celé Evropy.

Podívejte se na více
Naše poslání

Naše poslání

SEZNAMTE SE S FIRMOU DREWPOL

Výroba dřevěných dílů a obalů nejvyšší kvality pro spokojenost našich zákazníků.

Naší prioritou jsou včasné dodávky, spokojenost zákazníků a flexibilní produkce výrobků nejvyšší kvality. Sázíme na spokojenost našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců i dalších subjektů, s nimiž spolupracujeme podle zásad podnikatelské etiky.

V naší nabídce naleznete certifikované palety nejvyšší kvality vzniklé ve výrobním procesu příznivém pro životní prostředí. Produkce našich výrobků začíná získáním suroviny v podobě kulatiny pouze z věrohodných zdrojů potvrzených certifikáty. Následně je dřevo zpracováno na paletové díly, z nichž vznikají naše palety.

číst dál

Nabídka – palety EPAL, EURO

NAJDĚTE SI SVŮJ VÝROBEK

Naše společnost působí 25 let v dřevozpracovatelském průmyslu, a za tuto dobu jsme si vypracovali schopnost produkovat výrobky nejvyšší kvality. Náš flexibilní strojový park nám umožňuje vyrábět mnoho atypických výrobků podle preferencí našich zákazníků.

V naší nabídce naleznete mj.:

Palety od DREWPOL

PROČ SE VYPLATÍ ZVOLIT DREWPOL?

Výroba palet EPAL

PEFC je světově nejrozšířenější systém certifikace lesního hospodářství, který pomáhá prosazovat trvale udržitelné hospodaření v lesních oblastech certifikováním dřevní suroviny. Získaný certifikát PEFC potvrzuje, že surovina získaná pro výrobu našich výrobků pochází ze 100 % z legálních zdrojů.

Certifikace lesů znamená potvrzení, že v těchto lesích se hospodaří v souladu s environmentálními, sociálními a ekonomickými podmínkami. Certifikace dodavatelského řetězce pak umožňuje sledovat cestu, jakou dřevní surovina urazí, počínaje vyvezením dřeva z lesa až po vznik finálního výrobku.

 

Výroba palet EPAL

Paletám EPAL se často říká europalety, a je to nejrozšířenější typ dřevěných palet. Náš strojový park je uzpůsoben pro výrobu palet tohoto typu. Máme k dispozici čtyři linky na zpracování dřeva a dvě moderní linky na stloukání palet EPAL. Tyto stroje nám umožňují vyrábět vysoce jakostní palety EPAL ve velkém množství. K výrobě dílů pro potřeby našich palet využíváme výhradně dřevo nejvyšší kvality získané udržitelným a ekologickým způsobem. Náš závod je vybaven moderními sušárnami a přístřešky, které nám umožňují skladovat naše výrobky, aniž by byly vystaveny vlivům prostředí, a tím je zaručena jejich nejvyšší možná pevnost.

Palety EPAL, jež vyrábíme, se všeobecně využívají v dopravě, a to jak tuzemské, tak mezinárodní, ve skladech prakticky všech výrobních hal. Široké využití je dáno jejich konstrukcí, která je uzpůsobena pro přepravu vysokozdvižným vozíkem.

Výroba palet EURO

Výroba palet EPAL je proces, kterému věnujeme zvýšenou pozornost. Jako jeden z výrobců EURO palet v Polsku klademe co největší důraz na kvalitu námi vyrobených palet. Palety typu EURO jsou unifikovaným typem palet, který se využívá ve skladech a při přepravě zboží na území celé Evropy i mimo ni. Palety EPAL získaly obrovskou popularitu v nákladní dopravě hlavně díky své konstrukci a požadavkům na kvalitu, jaké musí splnit výrobce, než pustí paletu do oběhu na trhu. Naše společnost jako licenční výrobce palet EPAL dbá na zachování nejvyšší úrovně kvality v každé fázi výroby.

Výroba palet EURO

Výroba palet EURO je proces, kterému věnujeme zvýšenou pozornost. Jako jeden z výrobců EURO palet v Polsku (Malopolském vojvodství) klademe co největší důraz na kvalitu námi vyrobených palet. Palety typu EURO jsou unifikovaným typem palet, který se využívá ve skladech a při přepravě zboží ve skladovacích prostorách po celé Evropě i mimo ni. Úspěch EURO palet, který přispěl k tomu, že tyto palety patří dnes k základnímu vybavení každého skladu či přepravní firmy, je dán tím, že palety jsou uzpůsobeny pro manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku. Jako výrobce palet dbáme na zachování nejvyšší úrovně kvality v každé fázi výroby.

V průběhu výroby využíváme nejmodernější stroje ve výrobních linkách. Zakoupili jsme linku na zpracování dřeva značky Stravis. V současné době máme dvě takové výrobní linky, a díky tomu vzrostlo množství námi vyrobených palet typu EURO na dvojnásobek. Neustále modernizujeme vybavení a výrobní linky využívané v naší společnosti. Díky tomu se námi vyráběné palety vyznačují vysokou kvalitou, a splňují také veškeré normy týkající se výroby EURO palet. Díky využití dřeva nejvyšší kvality pocházejícího z polských lesů jsou palety typu EURO vyrobené v našich závodech mimořádně pevné.

Výroba palet EURO – technické parametry

Výroba palet EURO – technické parametry

Paleta je rovná přepravní struktura, která slouží k manipulaci a skladování zboží. Zboží či obaly se zbožím se po naložení na paletu často zajišťují pomocí pásů, strečové či smršťovací folie. Od doby vynalezení palety v polovině dvacátého století začala paleta postupně vytlačovat starší formy skladování, jako jsou dřevěné bedny či sudy. Většina palet se vyrábí ze dřeva, i když se můžeme setkat i s paletami vyrobenými z kovu, papíru či plastu. EURO palety byly vytvořeny v roce 1961 na zadání Evropské železniční komise. Ta chtěla sjednotit typy palet používané v dopravě. Aktuálně rozlišujeme 4 obecně používané typy palet EURO:

  • EUR a EUR 1 – EURO palety o rozměrech 800 mm x 1200 mm
  • EUR 2 – Palety o rozměrech 1200 mm x 1000 mm
  • EUR 3 – Palety o rozměrech 1000 mm x 1200 mm
  • EUR 6 – Palety o rozměrech 800 mm x 600 mm

EURO palety musí mít nejméně 78 hřebíků uspořádaných podle pevně daného schématu. Hmotnost EURO palety se pohybuje mezi 20 a 25 kg. Palety tohoto typu odolají zatížení řádu 1000-1500 kg v závislosti na rozměrech palety, rozložení nákladu a stavu palety.

EURO palety musí být označeny: v levém rohu se musí nacházet příslušné označení, obvykle je to značka European Pallet Association (EPAL).

Na prostřední noze se musí nacházet kód výrobce, čitelné označení IPPC, kód státu, symbol HT, rok a měsíc výroby. Jeden ze středových špalků musí mít kontrolní svorku EPAL. Rohové špalky palety musí být označeny značkou EPAL.

Čím se odlišují palety EPAL?

PROČ SE VYPLATÍ ZVOLIT DREWPOL?

Výrobci palet EPAL musí mít příslušnou licenci potvrzující, že daný výrobní závod se může zabývat výrobou palet tohoto typu. V současné době jsou nejrozšířenější tři typy palet EPAL:

  • EPAL 1 – o rozměrech 800 mm x 1200 mm. Typickou vlastností těchto palet je, že jsou celé vyrobeny z masivního dřeva nebo ze spojení masivního a drceného dřeva.
  • EPAL 2 – je to trochu větší paleta o rozměrech 1200 mm x 1000 mm. Na její konstrukci se používá 9 prken, 5 ližin a několik špalků.
  • EPAL 6 – paleta o rozměrech 800 mm x 600 mm. Na její konstrukci se používají 3 ližiny, 7 prken a 9 špalků. Je to paleta s nejmenší nosností, jež činí 500 kg.

Palety EPAL se používají pro stejné účely jako palety EURO, slouží k uchování, skladování, a přepravě zboží. Naše společnost získala licence, které nám umožňují vyrábět jak palety EPAL, tak palety EURO, a díky tomu dokážeme poskytovat komplexní služby spojené s dodávkami výrobků tohoto typu pro firmy a podniky. Palety EPAL vyráběné v našem závodě jsou pevné a v případě poškození je lze opravit.

Díky tomu představují ideální řešení pro všechny podnikatele, kterým záleží na nejvyšším standardu používaných výrobků.

Ekologická výroba palet

Ekologická výroba palet

Podívat se na detaily
Ekologické palety

Ekologické palety

V dnešní době je ekologie mimořádně důležitá. Proto jako profesionální výrobce palet vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby naše výroba neměla nepříznivý vliv na životní prostředí. Dřevo, které využíváme při výrobě našich palet, pochází stoprocentně z lesů, v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem. Znamená to, že dřevo se získává tak, aby nebylo narušeno přirozené tempo vývoje lesa ani jeho biologické bohatství. Máme tak jistotu, že proces výroby palet v našem závodě je nejen ekologický, ale také plně etický. Navíc během procesu výroby palet v našem závodě nevzniká žádný odpad. Máme pouze vedlejší produkty – štěpku a piliny, které následně prodáváme nebo využíváme v našem závodě. Navíc je naše společnost zapojena do Klíčového národního klastru – odpadového hospodářství a recyklace. Díky tomu všemu můžeme garantovat, že naše palety jsou stoprocentně ekologické. Pokud je tedy pro Vás tato otázka důležitá, pak bude volba naší společnosti ideální řešení.

Výrobce paletových dílů

Výrobce paletových dílů

Jako výrobce palet všech typů se snažíme mít co nejkomplexnější nabídku. Proto vyrábíme paletové díly. Jedná se o moderní službu určenou těm podnikatelům, kteří chtějí prodloužit životnost svých palet. V naší nabídce naleznete jak paletová prkna a podpěrné špalky pro palety, tak i ližiny a všechny součásti palet. Všechny paletové díly vyráběné v našem závodě se vyznačují vysokou kvalitou a pevností. Je to ideální řešení, pokud chcete vyměnit poškozený díl Vaší palety. Je však třeba pamatovat na to, že opravy palet typu EURO a EPAL smí provádět výlučně společnost, která má příslušné certifikáty, jinak tyto palety své certifikace ztratí. Ve vlastní režii můžete opravovat pouze palety jednocestné, průmyslové palety a atypické palety. Vyrábíme paletové díly pro každý typ těchto palet. Paletové díly, jež nabízí naše společnost, zaručují prodloužení životnosti každé palety, u které budou použity.

Jednocestné palety

Jednocestné palety

Jednocestné palety jsou tím typem palet, který nemusí být vyroben podle norem ISO. Palety jsou tak výrazně levnější než palety EURO či EPAL. Samotná výroba jednocestných palet se nijak zvlášť neliší od výroby palet jiného typu. Při výrobě jednocestných palet se využívají materiály trochu horší kvality než v případě výroby palet EURO či EPAL. Jakožto výrobky určené pro jednorázové použití se uplatní především při dodávkách zboží, využívají se také při skladování zboží ve skladech a pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Jako výrobce jednocestných palet přesně víme, kdo bude schopen je nejlépe využít. Palety tohoto typu využívají nejčastěji podnikatelé, kteří chtějí snížit své náklady na dopravu, a současně neztratit výhody, jaké nabízejí palety EURO či EPAL. Je však třeba pamatovat na to, že palety tohoto typu jsou určeny ke krátkému užívání. Používání jednocestných palet po delší dobu může skončit jejich vážným poškozením, a způsobit tak poškození přepravovaného zboží.

Výrobce atypických palet

Výrobce atypických palet

Palety obvykle existují v jedné ze standardních velikostí o rozměrech 1200 mm x 800 mm, 1200 mm x 1000 mm a 800 mm x 600 mm. Často se však stane, že tyto rozměry nejsou vhodné pro účely, pro které chceme palety využít. Proto nabízíme také možnost provedení atypických palet. Palety tohoto typu vyrábíme na základě individuálního projektu zákazníka. Atypické palety naší výroby se produkují v nejvyšších výrobních standardech. Jak dřevo, tak stroje použité při výrobě atypických palet se vyznačují vysokou kvalitou. Jako výrobce atypických palet se snažíme, aby každá objednávka tohoto typu byla splněna nejen rychle, ale také podle očekávání zákazníka. Cena atypických palet, které nabízí naše společnost, závisí především na velikosti objednávky a rozměrech nestandardní palety. Pokud máte zájem o objednávku tohoto druhu, spojte se s námi telefonicky či e-mailem. Náš tým Vám ochotně poskytne všechny potřebné rady spojené s výrobou atypických palet, a také Vás bude informovat, jak by taková objednávka měla být zformulována.

Průmyslové palety

Průmyslové palety

Průmyslové palety se označují zkratkou ISO. Nemusí splňovat stejně přísné normy jako palety EURO a EPAL. Proto také existuje mnohem více různých velikostí průmyslových palet, než je tomu u palet EURO a EPAL. Jako výrobce průmyslových palet je vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů získaných zcela ekologickým způsobem. Dřevo, z něhož vyrábíme tyto průmyslové palety, je kondicionováno a podrobeno fumigaci, a díky tomu můžeme mít jistotu, že tyto palety budou mít vysokou kvalitu a velkou pevnost. Vzhledem k tomu, že se na průmyslové palety nevztahují stejné normy jako na palety typu EURO a EPAL, jsou často o něco levnější, a někteří výrobci se snaží používat na výrobu průmyslových palet materiály nižší kvality. My mezi ně nepatříme, během výroby palet každého druhu využíváme stejný strojový park i vysoce kvalitní dřevo. Můžeme tak zaručit, že palety vyrobené v našem závodě budou pevné a bezpečné. Jsou vhodné pro použití jak v průmyslu, tak v obchodech či skladech. S paletami tohoto typu je možné manipulovat také pomocí vysokozdvižných vozíků.

Výrobce dřevěných palet

Výrobce dřevěných palet

Dřevěné palety jsou nejčastěji používaným typem palet v Evropě. I dnes jsou mnohem rozšířenější než palety z plastu. V procesu výroby dřevěných palet využíváme moderní strojový park, který nám umožnil do značné míry výrobní proces automatizovat. Při výrobě využíváme pouze dřevo nejvyšší kvality získané z polských lesů. Náš podnik disponuje prvotřídními sušárnami dřeva, díky nimž je dřevo využívané při výrobě palet kondicionováno správným způsobem. To nám umožňuje dosáhnout stavu, kdy toto dřevo má nejvyšší pevnost. Během výroby využíváme také moderní stroje na řezání dřeva a stloukání palet. To nám dává záruku, že palety vyrobené v našem závodě se budou vyznačovat vysokou kvalitou a pevností. Díky tomu jsme mohli získat certifikáty, které potvrzují, že jsme autorizovaným výrobcem palet EURO a EPAL. Výroba palet v našem závodě probíhá čistým způsobem. Nemáme žádný odpad. V průběhu výroby palet vznikají pouze vedlejší produkty – štěpka a piliny, které pak také prodáváme.