Palety EPAL

Dřevěné palety jsou jednoznačně nejrozšířenějším prostředkem využívaným v logistice. Od chvíle, kdy byly v padesátých letech dvacátého století vynalezeny, postupně vytlačovaly jiné prostředky využívané ke skladování zboží a věcí. Sudy a bedny se dnes prakticky nepoužívají.

Naše společnost je certifikovaným výrobcem palet EPAL, jejichž výrobu provozujeme již mnoho let. Naše palety vyrábíme ze dřeva nejvyšší kvality. Jako výrobce produkující také paletové díly máme kontrolu nad surovinou určenou na výrobu palet i nad procesem výroby dílů. Zkušenosti, moderní technologie výroby a sušení, kontrola nad celým výrobním systémem, to jsou faktory, které nám umožňují vyrábět palety nejvyšší kvality.

V naší nabídce se nacházejí palety EPAL těchto typů:

 • EUR – EPAL 1 – 1200 x 800
 • EUR – EPAL 2 – 1200 x 1000
 • EUR – EPAL 3 – 1000 x 1200
 • EUR – EPAL bez značek

Palety splňující normy EURO a EPAL vznikly jako způsob, jak standardizovat rozměry a využití palet. Tento proces započaly železniční společnosti, trvá však do dnešního dne. Jedním ze způsobů, jak zachovat vysokou kvalitu palet splňujících tyto normy, je omezení jejich výroby. Výhradně výrobní závody, které mají příslušné certifikáty, mohou vyrábět palety označené těmito normami. Díky tomu pak úřady dohlížející na plnění norem EURO a EPAL mají plný přehled o tom, kdo se zabývá výrobou a opravami palet tohoto typu.

Normy, které musí splňovat palety EURO a EPAL, jsou velmi náročné. Definují prakticky každý aspekt výroby. Počínaje tím, jaké dřevo se má používat při výrobě palety tohoto typu, přes počet prken a špalků, až po množství a uspořádání hřebíků, jimiž je EURO paleta stlučena. Tato přísnost, ačkoli je poněkud obtížná pro výrobce, má mimořádně příznivý vliv na spokojenost zákazníků. Právě díky ní můžete mít při nákupu palety EURO či EPAL jistotu, že kvalita jejího provedení bude na nejvyšší úrovni.

Zvlášť důležité je při výrobě dodržení správných rozměrů palet EURO a EPAL. Všechny velikosti, v nichž palety tohoto typu existují, jsou definované příslušnými normami. U dřevěných palet existuje také rozdělení podle druhu dřeva.

Historie palet EPAL a EURO

Palety EURO a palety EPAL – využití

Palety EURO a palety EPAL – využití

Palety typu EURO či EPAL se využívají opravdu v mnoha různých závodech a oborech podnikání. Aktuálně se uplatňují jako základní prostředek pro skladování zboží a věcí na území celé Evropy. To je jeden z důvodů, proč jsou tak rozšířené v mezinárodní přepravě. Umožňují nejen jednoduchým a pohodlným způsobem skladovat zboží, ale také věci ochránit před přepravou i během ní. Věci uložené na EURO paletě lze snadno a rychle zajistit pomocí strečové fólie, smršťovací folie či dopravních pásů. Možnost ochrany zboží uloženého na EURO paletě je důležitá, protože umožňuje podnikatelům mít jistotu, že jejich objednávky a zásilky dorazí na místo zcela v pořádku, nepoškozené.

EURO palety se také všeobecně uplatňují v potravinářském průmyslu. Jsou schválené jako transportní zařízení pro přepravu potravin. Lze je tedy používat pro přepravu všeho možného ovoce, zeleniny a jiných potravin. Farmaceutické odvětví také velmi často využívá palety EPAL ke skladování a přepravě svých výrobků.

Avšak zdaleka nejvíc palet se využívá ve všech možných skladech. Zcela běžný je pohled na haly zaplněné téměř po okraj řadami zboží skladovaného na paletách.

Hlavní přednosti palet EURO a EPAL

Palety EURO a EPAL jsou dnes nejrozšířenějším prostředkem pro skladování a uchování zboží. To všechno díky mnoha přednostem, kterými se EURO palety vyznačují.

Univerzální použití

Palety EURO a EPAL se všeobecně používají prakticky v každém odvětví. Počínaje potravinářským průmyslem přes farmaceutický až po těžký průmysl. Prakticky každý průmyslový obor palety využívá. Navíc se palety EURO a EPAL staly natolik rozšířené, že jsou dnes standardem, k němuž se přiklonila celá Evropa i většina států světa.

Snadná doprava

Palety EURO a EPAL byly vytvořeny proto, aby usnadnily dopravu. Proto neudiví, že jsou ideálně uzpůsobené pro přepravu každým myslitelným dopravním prostředkem, od železnice přes nákladní vozidla až po leteckou dopravu.

Pevnost

Příslušné úřady dbají na to, aby všechny vyrobené EURO palety byly vytvořeny podle nejlepších možných schémat a splňovaly všechny normy platné pro jejich výrobu. Díky tomu je možné palety EURO a EPAL používat mnoho let. Možnost palety opravovat výrazně prodlužuje jejich životnost. Díky vysoké pevnosti mají tyto palety nosnost mezi 1000 a 1500 kg, pokud však stojí na tvrdé a stabilní ploše, dokážou často pojmout dodatkové zatížení dosahující až 4000 kg.

Z toho všeho se skládá úspěch, jakého palety EURO a EPAL dosáhly od chvíle jejich vynalezení. Můžeme bez rozpaků říct, že za něj vděčí těžké práci mnoha lidí, kteří věnovali spoustu času na zpracování všech povinných norem a podmínek, které tyto palety musely splnit. Díky tak přísným podmínkám se paletám EURO a EPAL nevyrovnají žádné jiné na světě.

Jak probíhá výroba EURO palet?

Normy, které musí splňovat palety EURO a EPAL

Tím, čím se palety EURO a EPAL odlišují od jiných palet bez příslušné licence, je množství nařízení a norem, které tyto palety musí splňovat. Hlavním úřadem pro kontrolu kvality je European Pallet Association. Tato organizace uděluje paletám symbol EPAL. Vznikla v roce 1991. Od té doby se tato asociace soustředí na vývoj a ochranu světově největšího otevřeného systému výroby manipulačních jednotek. Manipulačními jednotkami, o nichž mluvíme, není nic jiného než právě palety. European Pallet Association uděluje licenci na výrobu a opravy palet EPAL vybraným výrobcům a servisům. Všechny podniky, které získaly licenci tohoto typu, podléhají pravidelným kontrolám. Pro zajištění nejvyšší kvality neprovádí tyto kontroly samotná asociace, ale nezávislé firmy zabývající se kontrolou kvality. European Pallet Association se zabývá také vývojem trhu a komunikací s výrobci palet a manipulačních jednotek. Tato činnost má za cíl zvyšování kvality a zlepšování situace na trhu.

European Pallet Association dohlíží také na to, aby jednotlivé palety splňovaly technické podmínky. Ty se představují následovně:

Technické parametry palety EPAL 1:

 • 11 prken
 • 78 hřebíků
 • 9 špalků
 • Délka – 800 mm
 • Šířka – 1200 mm
 • Výška – cca 144 mm
 • Hmotnost – cca 25 kg
 • Bezpečné pracovní zatížení – 1500 kg
 • Maximální dodatkové zatížení – 4000 kg

Technické parametry palety EPAL 2:

 • 17 prken
 • 133 hřebíky
 • 9 špalků
 • Délka – 1200 mm
 • Šířka – 1000 mm
 • Výška – 162 mm
 • Hmotnost – cca 35 kg
 • Bezpečné pracovní zatížení – 1250 kg
 • Maximální dodatkové zatížení – 4250 kg

Technické parametry palety EPAL 3:

 • 13 prken
 • 84 hřebíky
 • 9 špalků
 • Délka – 1000 mm
 • Šířka – 1200 mm
 • Výška – 144 mm
 • Hmotnost – cca 30 kg
 • Bezpečné pracovní zatížení – 1500 kg
 • Maximální dodatkové zatížení – 4500 kg

Technické parametry palety EPAL 6:

 • 13 prken
 • 69 hřebíky
 • 9 špalků
 • Délka – 800 mm
 • Šířka – 600 mm
 • Výška – 144 mm
 • Hmotnost – cca 9,5 kg
 • Bezpečné pracovní zatížení – 500 kg
 • Maximální dodatkové zatížení – 2000 kg – na tvrdé a rovné ploše