O nás

Společnost Drewpol Sp. z o.o. Sp. K. zahájila činnost v roce 1995 u rodinného domu. V roce 1998 se společnost s celým svým podnikáním přestěhovala do pronajatého závodu v obci Bystra Podhalańska. Výroba dřevěných dílů se uskutečňovala v jedné výrobní hale na jednoduchých výrobních zařízeních. V počáteční fázi své existence působila společnost především na lokálním trhu, a celé její podnikání bylo provozováno na malých průmyslových plochách. V tomto počátečním období se podnik soustředil na výrobu dřevěných dílů a prodej biomasy vzniklé jako vedlejší produkt při zpracování dřeva.

Rok 2005 byl v historii podniku přelomový, protože tehdy investoval do nákupu průmyslových ploch ve městě Jordanów, kde v roce 2007 zahájil výstavbu výrobních hal. V roce 2009 byla výstavba zakončena a sídlo společnosti se přestěhovalo z Bystré Podhalańské do města Jordanów. Vykoupené plochy byly vhodně upraveny a následovalo zde zahájení výroby paletových dílů a jednocestných palet na speciálních výrobních linkách. V roce 2011 společnost vykoupila další plochy pro rozvoj svého podnikání, na nichž vybudovala dvě výrobní haly. V jedné se vyráběly paletové díly, zatímco v druhé byla zahájena licenční výroba palet EPAL. V roce 2014 podnik investoval do dvou moderních linek na řezání dřeva, které umožnily rychlou a flexibilní výrobu většího množství dílů pro palety různých velikostí.

V roce 2018 společnost uskutečnila řadu investic pro zefektivnění výroby jak na straně zásobování a přípravy surovin, tak i samotné výroby. V roce 2019 pak byla vybudována nová výrobní hala vybavená další linkou na stloukání palet EPAL, a tím došlo ke zvýšení výrobní kapacity oproti dosavadnímu stavu o 100 %. 

Ve stejném roce byla postavena také sušárna, která zvýšila počet vlastních komor na sušení dřeva na čtyři, a také byly vybudovány přístřešky pro skladování výrobků.

Dlouholeté zkušenosti a strojový park, kterým podnik disponuje, umožňují vyrábět výrobky nejvyšší kvality, které přinášejí spokojenost zákazníků. V současné době společnost naplňuje další investiční strategii, která umožní výrazně rozšířit nabídku a ještě více přispěje k atraktivitě našeho podniku jako potenciálního obchodního partnera.

Naše společnost sází na dynamický rozvoj výrobního potenciálu a na automatizaci výroby jak palet, tak jejich dílů. Velmi důležitým aspektem při každodenní činnosti firmy je usilování o spokojenost zákazníka jednak zajištěním dokonalého výrobku, a jednak rychlou výrobou přizpůsobenou potřebám zákazníka. Společnost získala certifikáty, které potvrzují kvalitu a spolehlivost produkovaných výrobků. Jsou to např. certifikáty FSC, PEFC, a dále licence umožňující vyrábět palety EPAL.

Podnik zpočátku působil na polském trhu, postupem času se však efektivně specializoval na export a uvedl své výrobky na zahraniční trhy, když získal obchodní partnery v mnoha evropských státech. V současné době naše společnosti působí mj. na trzích v Itálii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Estonsku, Slovensku, Česku a Velké Británii, a plánuje dále rozšiřovat svůj prodej na všechny potenciální zahraniční trhy. Velkou předností společnosti Drewpol je to, že spolupracuje se značným množstvím výrobců v mnoha různých oborech a je schopna přizpůsobit své výrobky jejich očekáváním.

Fáze výrobního procesu

Náš podnik má dnes k dispozici rozsáhlý strojový park schopný flexibilně a rychle vyrábět paletové díly i samotné palety. Dokážeme vyrobit prkna a hranoly téměř v jakýchkoli rozměrech podle objednávky zákazníka. Máme licenci na výrobu palet EPAL a také certifikát IPPC potvrzující, že technické a organizační podmínky v naší společnosti zaručují výrobu palet způsobem, který je v souladu s fytosanitárními požadavky Evropské unie. Výroba našich palet probíhá na dvou technologických linkách na výrobu palet EPAL a na dvou linkách, které nám umožňují vyrábět jednocestné palety a také palety atypické podle specifikace zákazníka.

Historie společnosti